Endoskopie

Endoskopie se však dá využít k diagnostice mnoha chorob, posouzení stavu vzdušných vaků, vnitřních orgánů, k odběru histologických vzorků, atd. 

Endoskopie se provádí v inhalační anestezii, patří mezi zákroky s minimální invazivitou a je ptáky velmi dobře snášena. Před uspáním každého jedince provádíme klinické vyšetření, abychom správně posoudili jeho zdravotní stav k podstoupení tohoto ač jednoduchého a běžného zákroku.