Kastrace drobných savců

Kastrace

Nejčastěji prováděné chirurgické zákroky u drobných savců jsou kastrace.

Kastrace samců se provádí z několika důvodů:

  1. zvýšená agresivita proti majitelům a jiným zvířatům v domácnosti
  2. značkování teritoria
  3. terapeutická kastrace z důvodu onemocnění

Kastrovaní samci jsou klidnější a méně agresivní.

Kastrace samic se doporučuje hlavně ze zdravotního hlediska. Některé samice mohou být stejně agresivní jako samci a chovat dohromady více nekastrovaných jedinců je vždy problém.