Kastrace koček

Kastrace koček 
Kočky se většinou kastrují od 6 měsíců věku, záleží na individualitě jedince. Před plánovaným zákrokem je zapotřebí dodržet 24hodinovou hladovku, abychom se vyhnuli komplikacím v průběhu anestezie. Rovněž je žádoucí, aby byla kočka vymočená, případně je zde močový měchýř vyprázdněn manuálně. Před operací zjistíme aktuální hmotnost kočky kvůli přesnému výpočtu dávky anestetik. Zákrok provádíme v kombinaci intramuskulární a inhalační anestezie. Po aplikaci anestetik je kočce (v potřebné míře) vyholena srst na břiše a do očí je nanesena oční mast pro zabránění vysychání rohovky během zákroku. Operační pole dále připravíme důkladným omytím kůže a jeho dezinfekcí a místo zarouškujeme. Následuje cca 1,5cm incize za pupkem, kterou se přes jednotlivé vrstvy břišní stěny dostaneme až do dutiny břišní. Je-li tomu zapotřebí, operační ránu mírně rozšíříme. Do operační rány postupně vytáhneme, podvážeme a odstraníme oba vaječníky a následuje sešití jednotlivých vrstev břišní dutiny. Kůži k sobě přibližujeme tak, aby na sebe nasedaly jednotlivé okraje (vlákno vede přímo na rozhraní kůže a podkoží), což vede k lepšímu a estetickému zhojení jizvy. Uzlík je přitom z velké části schován dovnitř pod kůži, což vede i k menšímu riziku potenciálního rozkousání stehů. Zašitá rána je poté zastříknuta ochranným sprejem a zalepena. Takto popsanou operaci, kdy jsou odstraňovány pouze vaječníky, na naší klinice preferujeme a nazývá se ovariektomie. Někdy však odstraňujeme společně s vaječníky i dělohu, a to zejména v situaci, pokud se nám při operaci zdá nějakým způsobem pozměněná (konzistence, barva, ...), nebo je kočka březí. Tato operace se nazývá ovariohysterektomie a operační rána při ní samozřejmě bývá větší.  


Co se týká pooperační péče, není nikterak složitá. Zákrok je většinou plánován na dopoledne tak, aby si majitelé pro svou kočičku mohli přijít již v průběhu odpoledne, případně večer. Kočka se z anestezie probouzí poměrně rychle a během několika hodin se i ona začne dožadovat „domácího ošetřování“. V tuto dobu již má dávno aplikovány i antibiotika a analgetika. U koček, které jsou divočejší a projevují tendence ke strhávání náplasti a následnému olizování operační rány, doporučujeme ránu zakrýt velkým pružným obinadlem s prostříháním otvorů na končetiny. Druhý den po kastraci proběhne kontrola, při které zhodnotíme stav ranky a zopakujeme aplikaci léčiv (antibiotika a dle situace i analgetika). Poslední kontrola následuje 14 dnů od operace, kdy zkontrolujeme jizvu a případně odstraníme zbytek uzlíku (šicí materiál je vstřebatelný).  

 

Ideální věk pro kastraci kocourů je v rozmezí 7-12 měsíců. Někteří kocouři dosáhnout puberty dříve, jiní pohlavně dozrávají později. Hladovka před operací není tak přísná jako u koček, přesto je nutné ji dodržet a to alespoň 12 hodin. Předoperační příprava probíhá obdobně jako při kastraci kočky, pouze s tím rozdílem, že se chlupy na šourku a v jeho blízkém okolí vytrhávají. Kůže šourku je totiž velmi jemná a při holení strojkem by zde hrozilo riziko pořezání. Po omytí a asepsi operačního pole provedeme dvě drobné incize přes jednotlivé vrstvy šourku, kudy jsou jednotlivá varlata vytažena z operační rány, podvázána a odstraněna. Rány nezašíváme z důvodu prevence hromadění ranného sekretu a následného otoku šourku, pouze je zastříkáme ochranným sprejem a během 2-3 dnů dojde k jejich zatažení. Kocourům jsou jednorázově aplikovány analgetika, antibiotika s prodlouženým účinkem a není proto již zapotřebí žádná další kontrola. 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.