Chirurgické zákroky

Chirurugické zákroky u malých hlodavců se liší dle druhu.

U drobných hlodavců, zejména křečků, řešíme různé abcesy, které vznikají po poranění jiným křečkem, nebo po traumatu. Dle velikosti se odstraňuje buď celý abces, nebo se provede řez obalem abcesu, vyčistí se a dále léčí podáváním antibiotik. Časté jsou i abcesy související s onemocněním zubu, který se někdy musí vytrhnout. Nevhodným krmením zase může dojít k ucpání lícních toreb, uvnitř se rozvine zánět a v nejhorším případě se torba musí chirurgicky odstranit. Méně časté jsou nádory toreb.

U pískomilů a osmáků dochází často k poraněním kůže ocasu, někdy až sedřením. Následně se rozvine infekce a může dojít i k odumření ocásku, ten se poté musí amputovat.

U myší a potkanů nejčastěji chirurgicky řešíme nádory mléčné žlázy u obou pohlaví. U potkanů jsou útvary (nádory) většinou nezhoubné, ale rychle rostou, proto se je snažíme co nejdříve odstranit. U myší je vznik nádorů často spojen s přítomností virů, většinou jde o nádory zhoubné.

U všech hlodavců se setkáváme s různým množstvím kožních mas, které mohou být svým charakterem zhoubné i nezhoubné. Pod tomu nic nebrání, snažíme se je odstranit.