Novela zákona na ochranu zvířat

Od 1. února 2021 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jaké hlavní změny se nás dotknou?

 

Změny pro chovatele a majitele psů a koček:

  • Podnikatelé, kteří provozují chov psů coby živnost a chovatelé tří a více fen, na které se v současné době vztahuje povinnost své chovy hlásit, budou muset nově vést evidenci prodaných a darovaných štěňat a poskytnout při prodeji štěňat novému chovateli informace o krmení štěněte a péči o něj. Záznamy o narozených štěňatech budou chovatelé muset zapisovat do tzv. evidenčních listů. Tyto evidenční listy budou povinně uchovávat tři roky od konkrétního vrhu. Kopii evidenčního listu (nebo jiný dokument, který bude obsahovat stejné údaje) dostane nový majitel ke kupovanému štěněti.

  • Nové ustanovení zákona zakazuje prodej či předání psa nebo kočky na veřejném prostranství (parkovištích...). Zákon nově také zakazuje prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty.

  • Pojem množírna, je vymezen tak, aby obsahoval nejtypičtější znaky, jež jsou s tímto pojmem v praxi spojovány. Mezi tyto znaky patří chov zvířat v nevhodných podmínkách a zároveň ve větším počtu. Jedná se o takový počet zvířat v daném zařízení, který zvířatům neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické a etologické potřeby. Zavedení nového pojmu do legislativy má zvýšit vymahatelnost a srozumitelnost současné právní úpravy.

 

Změny pro chovatele hospodářských zvířat:

  • Ve všech stájích pro zvířata postavených, rekonstruovaných či poprvé do provozu uvedených po 1. únoru 2021 bude zakázáno chovat zvířata celoročně ve vazném ustájení. Tyto podmínky budou do roku 2030 muset splnit také všechny starší stavby sloužící k chovu skotu. Výjimku ze zákona i po roce 2030 budou mít například památkově chráněné historické hřebčíny.

  • Nově bude zakázáno provádět kastrace samců zvířat metodou zaškrcení varlat nebo zkracování ocasu zaškrcením jeho části.

  • Novela rovněž s odkladem k 1. lednu 2027 na základě přijatého poslaneckého návrhu zakazuje chov nosnic v klecích včetně obohacených klecových systémů.

  • Související vyhláška o minimálních standardech pro hospodářská zvířata bude na základě změny definice v zákoně platit nově též pro koně chované jako zájmová zvířata, až dosud se vztahovala na koně chované pouze coby zvířata hospodářská. Toto zjednodušení a vyjasnění legislativních požadavků by mělo vést ke zlepšení vymahatelnosti zákona.

  • Každá žádost o nové schválení zájmového chovu šelem či lidoopů bude nově muset obsahovat osvědčení o kolaudaci objektu určeného pro chov. Chovatelé budou navíc muset před započetím chovu absolvovat speciální kurz. Novela v tomto ohledu rozšiřuje okruh případů, kdy může obec s rozšířenou působností nařídit propadnutí zvířete.

  • Novela navíc zakazuje předčasné odebírání mláďat vybraných druhů primátů a šelem od matky, jejich venčení mimo chovné prostory či jejich rozmnožování a přesun na území ČR. Jedinci patřící k těmto vybraným druhům budou muset být označeni čipem. O každém zvířeti bude muset chovatel vést evidenci s danými náležitostmi (například doklady o původu zvířete).

  • Součástí novely je rovněž zákaz drezúry nově narozených jedinců všech druhů volně žijících zvířat. Tento zákaz začne platit od 1. ledna 2022. Zákon v neposlední řadě zpřísňuje pravidla pro pořádání veřejných akcí se zvířaty, které bude třeba hlásit minimálně týden dopředu příslušné KVS.

 

Úplné znění zákona ZDE

Dokumenty pro odchov štěňat naleznete ZDE

Autor:
Tereza Klesová
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.