Ptačí chřipka
Pozor, znovu byla potvrzena ptačí chřípka u volně žijících ptáků.
Pohlavní dimorfismus u žaků
V dnešní moderní době využíváme ke stanovení pohlaví u ptáků bez výrazného pohlavního dimorfismu nejrůznějších pokrokových metod. U žaků existuje spolehlivý znak pohlavního dimorfismu, který však není známý ani zkušeným chovatelům.
Ptačí medicína
Aviární medicína je koníčkem a zároveň denní rutinou MVDr. Heleny Vaidlové. Naše pracoviště nabízí pomoc kolegům pro referování pacientů a umožňuje hospitalizaci ptáků.
Vaječná míchanice - její přednosti a rizika
Používání vajec a vaječné míchanice v chovu papoušků není žádnou novinkou. Přesněji řečeno, „vaječka“ je již nerozlučně spjata s chovem ptáků a jsou jí přiznávány velké zásluhy.
PBFD pod kontrolou
Nemoc zobáku a peří papoušků (Psittacine Beak and Feather Disease) je velmi běžné onemocnění v chovech papoušků v Evropě. Je způsobena malým virem patřícím mezi cirkoviry.
Odchov mláďat velkých papoušků = výdělečná činnost?
V létě roku 2012 vyšel článek „Prodej neodstavených mláďat“ na stejné téma. O rok později byl uveřejněn na webu, kde rozpoutal krátkou debatu ze strany lidí, kteří jsou zastánci obchodování s neodstavenými mláďaty.